Home
Search by UPC,MPN,Name,SKU, or Gtin

UPC 9789187585043 Stockholm om hundra år härefter 

 
Image of ISBN 9789187585043
 
ISBN 9789187585043 - Stockholm om hundra år härefter

ISBN 9789187585043
Stockholm om hundra år härefter

   Barcode ISBN 9789187585043

  Share on Facebook...     Share on Google...     Share on Twitter...     Share on Linkin...     Pin on Pinterest...     Share on Reddit...

Description 9789187585043
Denne unge man tilltalade mig i ungefär följande ordalag: kom nu käre oldpappa, så skall jag bjuda på en liten tripp i mitt nya åkdon. Denna lilla utfärd skall säkert roa farfar som nu på öfver en mansålder icke haft tillfälle att sjelf se de storartade förändringar som försiggått med vår vackra hufvudstad. Ja, käre gosse, svarade jag, detta skulle nog roa mig, men du vet väl att äfven mina undersåter strejka ibland då de icke vilja bära mig utför de många trapporna. Derpå behöfver farfar icke tänka vidare, invände den unge mannen, ty numera ha vi i detta som i alla förnämligare hus 'hissar' för sådana gamla gubbstutar som farfar, derför behöfver farfar nu icke längre oroa sig för de många t 9789187585043
price data
$1.07
ISBN-13
9 789187 585043
ISBN-10, Asin and Amazon's sku
9187585043
New Link Scanned 9789187585043
2018-12-18 20:54:39

Next Products:

 Barcode of 9781613109243
9781613109243
Tales of The Caliph
 Barcode of 9780814787243
9780814787243
Crazy Water
 Barcode of 9781442944343
9781442944343
The English At The North Pole
 Barcode of 9781491717943
9781491717943
The Boston Bombers
 Barcode of 9781742191843
9781742191843
Song of the Selkies
 Barcode of 9781590208243
9781590208243
The Shadows in the Street

Index Links:

site22